Cele firmy - wyznaczanie celów firmy

Określanie celów pomaga nam w rozwoju i wzroście. Dotyczy to zarówno życia osobistego, jak również zarządzania biznesem. Oczywiście, by przynosiły one oczekiwane efekty, nasze założenia muszą pokrywać się z rzeczywistością, a więc być osiągalne. Jak więc ustalić cele firmy, by przez przypadek nie zacząć sięgać po przysłowiową gwiazdkę z nieba? O tym w poniższym artykule.

Cele firmy – czym są?

Cele firmy są to korzystne efekty uzyskiwane przez przedsiębiorstwo poprzez podejmowanie założonych działań (najczęściej długofalowych). Pozawalają one na mierzenie kondycji biznesu oraz wyznaczenie kierunku rozwoju działalności gospodarczej. Ponadto, pomagają w ustaleniu bieżących oraz przyszłych działań firmy.

Do celów firmy może należeć:

 • wzrost przychodów, sprzedaży bądź zysków,
 • budowanie profesjonalnego wizerunku firmy,
 • zmniejszenie kosztów produkcji,
 • zwiększenie rozpoznawalności marki,
 • dotarcie z ofertą do większej ilości odbiorców.

Co daje nam wyznaczanie celów?

Ustalanie celów oraz monitorowanie efektów pracy może przynieść firmie wiele korzyści. Jasno określane założenia, m.in.:

 • pomagają w wyznaczaniu i weryfikacji kierunku rozwoju firmy,
 • pokazują, na jakich usługach powinno skupić się przedsiębiorstwo, by mogło się dalej rozwijać,
 • wskazują najbardziej skuteczne działania marketingowe,
 • pozwalają na mierzenie efektywności i skuteczności podejmowanych przedsięwzięć,
 • ukazują słabe oraz mocne strony firmy.

Na co zwrócić uwagę przy wyznaczaniu celów

Przed przystąpieniem do realizacji wyznaczonych celów, powinniśmy najpierw zastanowić się, czy są one:

 • skonkretyzowane – musimy dokładnie wiedzieć, co chcemy osiągnąć, jak to zrealizujemy oraz jakie rzeczywiste korzyści dzięki temu otrzymamy; nasz cel musi być więc konkretny i precyzyjny,
 • mierzalne – cele muszą zostać sprowadzone do postaci, w której uda nam się ocenić, czy zostały one zrealizowane (mogą to być np. faktyczne liczby czy punkty procentowe)
 • osiągalne – trudne czy wręcz niemożliwe do zrealizowania cele będą negatywnie wpływać na naszą firmę; powinniśmy więc najpierw przeanalizować sytuację naszego przedsiębiorstwa, a następnie dobrać odpowiedni i możliwy do osiągnięcia cel,
 • istotne – nasze cele powinny mieć faktyczny wpływ na strategiczny wzrost firmy; muszą więc dotyczyć obszarów, które są kluczowe dla rozwoju naszego przedsiębiorstwa,
 • określone w czasie – realizacja celów staje się skuteczniejsza, gdy ustalamy dokładny czas na wykonanie i zakończenie naszych przedsięwzięć (nasze cele mogą być długo- lub krótkoterminowe).

Powyżej przedstawiona została zasada S.M.A.R.T. – znana i uniwersalna metoda wyznaczania celów.

Jak wyznaczyć cele firmy?

Wyznaczając cele dla naszej firmy, oprócz skupiania się na tym, CO możemy zmienić czy ulepszyć, powinniśmy również zastanowić się nad tym jak to zrobić. Na tym etapie, musimy więc wziąć pod uwagę szereg zmiennych czynników. Należą do nich m.in. możliwości naszego przedsiębiorstwa (np. posiadany budżet). Ważnym aspektem jest tutaj również sytuacja oraz wymagania rynkowe. Planując jakieś działania powinniśmy pamiętać o tym, by sprawdzić, czym akurat zajmuje się nasza konkurencja. Dzięki temu jesteśmy w stanie ustalić, na co możemy sobie pozwolić, a z czym lepiej zaczekać, by nie ponieść żadnych strat (jak już było wcześniej wspomniane – nasz cel musi być osiągalny).

Podsumowanie

Cele firmy są to przyszłe korzyści biznesowe, będące efektem realizacji zaplanowanych działań. Dzięki nim firma ma szansę na wzrost oraz rozwój. By jednak mogły przynosić oczekiwane rezultaty, wyznaczone przez nas założenia muszą być osiągalne, a więc odpowiednio dopasowane do potrzeb oraz możliwości naszej firmy.