Jak tworzyć nagłówki SEO?

Jednym z kluczowych elementów każdego artykułu na stronie www są nagłówki. Nie tylko sprawiają, że tekst jest bardziej przejrzysty i czytelny, lecz także mają wpływ na pozycjonowanie witryny w wyszukiwarce Google. W tym artykule przedstawię, jak tworzyć przyjazne dla SEO nagłówki.

Znaczenie nagłówków w działaniach SEO

Żadna strona internetowa nie może obyć się bez tytułów i śródtytułów. To one nadają odpowiednią strukturę tekstowi na Twojej witrynie. Pełnią funkcje drogowskazów – informują, o czym jest dana sekcja artykułu. Odpowiednie rozmieszczenie nagłówków sprawia, że treść jest przyjemniejsza dla oka użytkownika. Łatwiej mu się ją skanuje i odnajduje pożądane informacje.

W kontekście SEO trzeba pamiętać, aby nagłówki zawierały istotne słowa kluczowe. Nie wystarczy jednak samo napełnienie ich frazami kluczowymi. Przede wszystkim powinny być pomocne i przydatne dla odbiorcy, aby ten pozostał na stronie. Szybkie opuszczenie witryny przez odwiedzającego spowoduje, że algorytmy Google obniżą jej pozycje w wynikach wyszukiwania. A tego każdy chce uniknąć, dlatego przejrzysta i przyjazna struktura treści to podstawa. Pytanie, jak ją stworzyć? Aby to zrozumieć, trzeba zapoznać się z hierarchią nagłówków.

Hierarchia nagłówków SEO

Odpowiednia struktura nagłówków to absolutna podstawa. Nie można ich stosować w sposób dowolny. Zamieszczenie ich w tekście zawsze powinno mieć jakiś cel.

Mamy do dyspozycji sześć różnych rodzajów nagłówków. W języku HTML oznacza się je za pomocą litery H oraz liczby porządkującej. Ich hierarchia wygląda następująco: H1, H2, H3, H4, H5 i H6. Każdy z nich ma swój rozmiar i używa się ich od największego do najmniejszego. Poniżej przedstawię znaczenie każdego poziomu nagłówka SEO.

Nagłówek H1 – tytuł strony

Oznaczenie H1 zarezerwowane jest dla głównego tytułu danej strony. To on powinien zawierać najważniejsze słowo kluczowe, na które chcemy pozycjonować stronę. Jednocześnie trzeba pamiętać, żeby tytuł brzmiał bardzo naturalnie i zachęcająco. Powinniśmy stosować go tylko raz – jako tytuł artykułu.

Nagłówek H2 – najważniejsze akapity

Ten poziom nagłówków służy do oddzielania najważniejszych akapitów w tekście. To one pełnią funkcję głównych drogowskazów po artykule i pomagają użytkownikom odnaleźć interesujące ich informacje. Umieszczamy w nich frazę kluczową, która może być odmieniona lub mieć charakter pokrewny. Stosujemy je kilka razy w treści.

Nagłówek H3 – rozwinięcie akapitu

Śródtytuł H3 stosujemy zaraz po nagłówku H2. Uszczegóławia on zawarte w nim tezy. Pełni rolę podrozdziałów i idealnie nadaje się do artykułów w formie poradnika. Nie jest konieczne umieszczenie w nim frazy kluczowej, ale zamieszczenie jej nie będzie też błędem. Używamy go wielokrotnie po nagłówku H2.

Nagłówki od H4 do H6 – nagłówki niższego rzędu

Te rodzaje są rzadko spotykane. Używane są głównie w tekstach, które są bardzo rozbudowane i szczegółowe. Można umieścić w nich słowa kluczowe, ale w sposób naturalny i odpowiadający treści.

Nagłówki SEO – podsumowanie

Tworząc nagłówki SEO, trzeba pamiętać o zachowaniu określonych zasad. Tylko wtedy można uzyskać pozytywny wpływ na pozycjonowanie strony internetowej. Oto najważniejsze z nich:

  • umieszczaj w nagłówkach frazy kluczowe, ale nie upychaj ich na siłę – obowiązkowo muszą się znaleźć tylko w H1 i H2,
  • stosuj właściwą strukturę nagłówków – od H1 do H6,
  • twórz nagłówki, które odpowiadają treści i łatwo pozwalają odnaleźć najważniejsze informacje – zatrzyma to użytkownika na dłużej i obniży wskaźnik odrzuceń, co przełoży się na wzrost pozycji w wyszukiwarce.