Sprawdź, czym są kluczowe wskaźniki efektywności i czym się charakteryzują!

Kluczowe wskaźniki efektywności, inaczej KPI (ang. Key Performance Indicators) potrzebujemy do oceny skuteczności naszych aktywności w ramach content marketingu. Są to konkretne narzędzia informujące, które z naszych działań są efektywne, a z których powinniśmy zrezygnować. Będą skuteczne, jeżeli zostaną właściwie dobrane. Aby to zrobić, musimy, przede wszystkim, dokładnie określić cele naszej kampanii content marketingowej i sprecyzować, jakie wartości chcemy zmierzyć.

Jak określić, czy kluczowe wskaźniki efektywności są efektywne?

Aby właściwie dobrać KPI, można posłużyć się koncepcją S.M.A.R.T. i sprawdzić, czy – na nasze potrzeby – określony wskaźnik będzie odpowiednio skonkretyzowany (specific), mierzalny (measurable), osiągalny (achievable), realny (relevant) oraz określony w czasie (time-based).
Te kryteria pomogą nam ocenić, które, spośród wielu dostępnych KPI, będą dla nas najwłaściwsze.

UV – liczba unikalnych wizyt na stronie

Jednym z ważniejszych KPI jest określenie liczby unikalnych wizyt (ang. uv – unique visits), zarejestrowanych na naszej witrynie. Polega ono na zliczaniu, w konkretnym przedziale czasowym, liczby indywidualnych adresów IP, z których logowano się na naszą stronę. Jeden adres liczony
jest tylko raz, niezależnie od tego, ile razy się z niego logowano. Dowiadujemy się zatem,
ilu konkretnych użytkowników, choć raczej właściwie – komputerów, odwiedziło naszą witrynę.

Czas spędzony na stronie

By ocenić, czy nasze treści przyciągają użytkowników, a, tym samym, czy kampania content marketingowa jest skuteczna, możemy zmierzyć, jak długo internauci przebywają na naszej stronie. Oczywiście, im dłużej, tym lepiej – świadczy to o tym, że publikujmy wartościowe artykuły, które trafiają w gusta odbiorców.

Bounce rate – wskaźnik nieefektywności

Jeśli zaobserwujemy, że duża liczba użytkowników, bardzo szybko po wejściu, opuszcza naszą stronę (bounce rate – „współczynnik odbijania”), z pewnością powinniśmy zmienić strategię działania. Musimy poznać odpowiedź na pytanie, co sprawia, że nasze treści nie przykuwają uwagi odbiorców, że uznają oni naszą witrynę za mało interesującą. Dzięki temu będziemy mogli wdrożyć właściwe środki zaradcze.

Wyświetlenia strony – droga do popularności

Jeżeli nasza strona odnotowuje dużo wyświetleń, w oczywisty sposób świadczy to o jej popularności. Ten wskaźnik może nam pomóc zadbać o nasze mniej znane witryny lub artykuły. Użytkownicy
je zauważą, jeśli zadbamy o właściwe linkowanie wewnętrzne i zewnętrzne z naszej topowej strony.

Komentarze – Kluczowe wskaźniki efektywności dla interakcji z użytkownikiem

Zostawienie komentarza wymaga wysiłku. Zdarza się, że rezygnujemy z tego, np. z lenistwa. Zatem, jeśli użytkownik decyduje się wejść z nami w taką interakcję, oznacza to, że nasza treść naprawdę wywarła na nim wrażenie. Inna sprawa, czy pozytywne, czy negatywne. Z tym ostatnim trzeba umieć sobie poradzić, reagując rzeczowo i, oczywiście, kulturalnie.

Pobrania

Jeżeli na naszej stronie znajdują się materiały do pobrania, np. edukacyjne, możemy zaobserwować, jak często użytkownicy z nich korzystają. Im częściej, tym lepiej świadczy to o tym, że stanowią
dla nich źródło przydatnych informacji.

Kluczowe wskaźniki efektywności – podsumowanie

Oczywiście, kluczowych wskaźników efektywności jest o wiele więcej. Jak wspomniano na początku, to, z których skorzystamy, zależy przede wszystkim od celów, charakteru naszej kampanii content marketingowej oraz preferowanego kanału komunikacji. Konieczna jest jednak regularna
i konsekwentna analiza KPI.
Dzięki niej dowiemy się, które z naszych działań są nieefektywne,
a które przynoszą pożądany skutek.