Jak zabrać się za pisanie prac naukowych? Dowiedz się, czytając ten artykuł!

Prace naukowe od lat zyskują na popularności. Społeczeństwo chce być wykształcone i posiadać rozbudowaną wiedzę w różnych dziedzinach. Z pomocą przychodzą im chociażby łatwo dostępne czasopisma naukowe czy internet. Jednak nie każdy artykuł zdobędzie uznanie czytelników. Od czego więc zależy powodzenie i jak zabrać się za pisanie prac naukowych? Dowiedz się, czytając ten artykuł.

Pisanie prac naukowych – jak stworzyć?

Napisanie pracy naukowej nie należy do najprostszych zadań. Niewątpliwie trzeba wykazać się dużą znajomością opisywanego zagadnienia. Wymaga to zapoznania się z innymi publikacjami z danego obszaru. Oprócz bogactwa merytorycznego treść powinniśmy napisać w taki sposób, by czytelnikom udało się ją z łatwością przyswoić.

W przypadku artykułów naukowych często wykorzystujemy strukturę „IMRAD”. Nazwa powstała z pierwszych liter wyrazów:

  1. Introduction (wstęp);
  2. Methods and Materials (metody i materiały);
  3. Results (rezultaty);
  4. And (i);
  5. Discussion (dyskusja);

Każda składowa pełni określoną funkcję w tekście.

Wstęp ma za zadanie przede wszystkim wprowadzić czytelnika w tematykę, podać ogólne informacje i kontekst. Warto zawrzeć w nim również informacje o tym, dlaczego stworzyliśmy daną pracę oraz na jakie pytania odpowiada.

Metodologia powinna dawać informacje o tym, w jaki sposób udało się uzyskać określone wyniki. Należy zamieścić tam więc również niezbędne do stworzenia pracy dane i scharakteryzować grupę badawczą. Metody powinny być opisane na tyle dokładnie, by badanie w przyszłości mogło zostać powtórzone przez innych.

W kolejnej części opisywane są uzyskane wyniki pracy. Przedstawia się jedynie nową wiedzę i fakty oraz zaznacza, co jest najważniejsze. Zazwyczaj jest to najkrótsza część artykułu. Informacje w niej zawarte są rozwijane w późniejszych etapach.

Ostatnia część, czyli dyskusja, jest najprawdopodobniej najbogatszym elementem całej pracy. To tutaj zawiera się wszelkie wnioski, powiązania, zależności. Opisuje się znaczenie badań i ich wpływ na świat. Można również przedstawiać ich słabe strony i wskazywać niezbadane obszary.

Jak napisać pracę naukową, żeby spodobała się czytelnikom?

Na początku należy zadbać o odpowiedni tytuł. Umożliwi to zainteresowanej grupie czytelników trafienie na artykuł w gąszczu innych treści. Dobry tytuł, oprócz informacji o tematyce tekstu, powinien zawierać w sobie również frazę kluczową. Usprawni to proces indeksowania i pozwoli artykułowi zdobyć wyższe miejsce w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu najprawdopodobniej trafi na niego więcej osób.

Po drugie – wyjaśnianie naukowych zagadnień. W dobie internetu nie jest jasne, w czyje ręce trafi opublikowany tekst. Może być to zarówno laik w danej dziedzinie, jak i ktoś o ogromnym doświadczeniu. Wytłumaczenie skomplikowanych terminów na pewno nie zaszkodzi, a kto wie, może okazać się bardzo pomocne. Jasno sformułowany przekaz sprawi, że użytkownicy przeczytają dany tekst z przyjemnością.

Warto zatroszczyć się również o przejrzystą formę. Czytelnie oddzielać od siebie poszczególne części opisywanej już wcześniej struktury „IMRAD”. Na końcu można zamieścić również krótkie streszczenie. Powinno ono jedynie ogólnie opisywać badanie, przedstawić wynik i najważniejsze wnioski. Będzie to sprawiało wrażenie klamry, zamykającej cały artykuł.

Podsumowując

Napisanie dobrej pracy naukowej wymaga wiedzy oraz porządnego przygotowania merytorycznego. Jednak kwestie techniczne również nie pozostają bez znaczenia. Troska o formę i język wpływa przede wszystkim na to, jak czytelnicy odbiorą tekst. Dlatego przy tworzeniu prac naukowych, warto zwracać uwagę na te elementy.